Bereken direct uw premie

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Nederlandse bedrijven zijn verplicht een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (tot 2016 bekend als College Bescherming Persoonsgegevens). Ook zijn ze verplicht de betrokken consumenten op de hoogte te stellen. Voor deze cruciale informatievoorziening aan consumenten heeft de branchevereniging voor data-driven marketing (DDMA) een handleiding opgesteld.