Praktijkvoorbeelden data risks

“Het overkomt mij toch niet!”, is een veelvoorkomende uitspraak op de markt. Helaas is de realiteit dat het u wel kan overkomen. 98% van alle bedrijven is het slachtoffer van datahacking of een poging daartoe. De Norton Symatec Security Survey toont aan dat:

 • 29% op frequente basis onderhevig is aan een cyber aanval;
 • 24% van de bedrijven schade en dataverlies oploopt;
 • 20% van de aangevallen bedrijven hierna een inkomsten- of reputatieverlies ondervindt.

Bovendien is het voor hackers gemakkelijker om data van kleine en middelgrote organisaties te stelen, in vergelijking met bedrijven zoals KPN of Philips.

 • Kleinere organisaties hebben vaak een slechter veiligheidssysteem, wat hacken makkelijker maakt;
 • Wanneer een kleinere organisatie bestolen of gehackt wordt, haalt dit niet vaak het nieuws, waardoor hackers rustig verder kunnen gaan zonder al te veel media aandacht.
Zekere voor het onzekere nemen? Verzeker u tegen data risks, vraag vrijblijvend een offerte aan >

Hier volgen een aantal voorbeelden van organisaties die slachtoffer zijn geworden van een hack.

Casus 1: Destination Hotels

Een hotelketen wordt gehackt en meer dan 700 creditcardgegevens vallen in verkeerde handen. Destination Hotels is het slachtoffer geworden van een enorme database hack die langer dan drie maanden heeft geduurd. Hierbij zijn er van meer dan 700 gasten creditcardgegevens gestolen.

Dit heeft geresulteerd in:

 • Een gemiddeld verlies van € 1.000 per credit card
 • Een totaalverlies van € 700.000 (€ 700 maal 1.000)
 • Reputatieschade van de hotelketen
 • Significant inkomstenverlies
 • Claims van de kaarthouders (aansprakelijkheid)

Hoe heeft deze hack kunnen plaatsvinden? Hoofdoorzaak: geen adequate beveiliging van de website.

Casus 2: Elektrische huishoudelijke toestellen

Een hacker beweert 200.000 e-mailadressen en telefoonnummers van de website van een elektronica concern geplukt te hebben. Hierdoor kwam het bedrijf erachter dat de veiligheid van hun microsites (websites door hen gebruikt voor advertenties en andere acties) niet up-to-date was. De server van de websites was voor het laatst drie jaar geleden bijgewerkt, wat het succes van de hack verklaart. De hacker heeft een deel van de adressen en telefoonnummers uit de database online gezet en de rest van de gegevens verkocht aan spammers.

Wat zijn de kosten van de schade van deze hack?

− Forensisch onderzoek € 89.000
− Juridische kosten € 300.000
− Notificatie van de data inbreuk aan stakeholders € 250.000
− Herstelkosten database € 175.000
− Claims van consumenten € 750.000
− Communicatiekosten

 • Contactgegevens van de slachtoffers achterhalen;
 • Het verzenden van een mailing;
 • Een call center inschakelen om meteen vragen te kunnen beantwoorden;
 • Media en PR campagne om de kosten en schade aan het merk te beperken.
€ 110.000
Totaal kostenplaatje data inbreuk: € 1.674.000

Casus 3: Overslagbedrijf

Een overslagbedrijf gespecialiseerd in de opslag, ompakken en afzakken van koffie gaat een contract tekenen met een multinational. In het contract staat dat het overslagbedrijf verplicht is alle productiedetails geheim te houden en zich hiervoor te verzekeren. Enkele maanden later wordt het productiesysteem gehacked.

Wat zijn de kosten van de schade van deze hack?

− Privacy/geheimhouding aansprakelijkheid (contractuele vergoeding) € 50.000
− Kosten inbreuk à forensisch ICT onderzoek € 15.000
− Hacker schade à herstel netwerk + website + data € 65.000
Totaal kostenplaatje data inbreuk: € 130.000

Casus 4: Advocaat

Een partner van een advocatenkantoor laat vier dossiers op de achterbank van de auto liggen. Na inbraak in de auto krijgt hij een telefoontje dat hij de dossiers kan terugkopen voor € 20.000.

De beroepsaansprakelijkheid zal pas gaan uitkeren wanneer de cliënten de advocaat aansprakelijk stellen, zover is het nu nog niet.

Het advocatenkantoor wil graag de afpersing laten analyseren, want hoe serieus is het dreigement? Met de data risks verzekering verzekert men data, zowel online als fysiek. De data risk verzekering biedt ook een dekking voor de kosten als gevolg van afpersing.

Verzeker uw bedrijf en gegevens met een data risk verzekering

Zoals u ziet zijn er vele mogelijke situaties waarbij u risico loopt. En dit heeft u niet altijd zelf in de hand. Neem contact met ons op om uw risico’s in kaart te brengen en de passende verzekering hiervoor af te sluiten.

Of bereken direct uw premie online >